Nie dokarmiaj strachu. Dokarmiaj wiarę!


Ewangelia Jana 3:16


Jezus mówi: Jeśli ty uczynisz mnie swoim PANEM, jeśli wybierzesz MNIE na wszystkich swoich drogach, usuniesz wszelką konkurencję i będziesz MNIE naśladować, to JA:

  • wybawię Cię,
  • uchronię od wszystkich twoich nieprzyjaciół,
  • uratuję od wszystkich chorób [tak, wszystkich wirusów także] i od ataków na twoje życie,
  • będę walczyć za Ciebie,
  • napełnię Cię nieracjonalnym pokojem, pobłogosławię i wywyższę.Search