Zatrzymaj się.
Słuchaj.
Pytaj.

Jedno wydarzenie i jedna osoba zmieniły losy całego świata. Dziś może to zmienić bieg twojego życia.

ZBAWIENIE

NOWE
NARODZENIE

Co znaczą te pojęcia?

  • Testimonial

    Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

    Ewangelia Jana 3:16


Search